SOSIALE MEDIER

All kommunikasjon tilpasses og defineres ut i fra plattform og type media. Våre rådgivere er eksperter på kommunikasjon i sosiale medier og vi er godt trent på de ulike plattformene.

 
Vi vil gi råd om hvor du bør være til stede og hvordan du bør bruke plattformen, men vi vil også gi råd om hva du bør velge bort.
 
Publikum og målgruppe bør være den avgjørende faktoren for hvilke kanaler du velger. Vi mener at det er best å lære deg og dine ansatte opp i bruken av sosiale medier fremfor at vi tar ansvar for innhmoldsproduksjonen. Vårt mål er å bygge opp kompetansen i din bedrift slik at du blir mindre avhengig av byråer og outsorcing.
 
Det er viktig å tenke strategisk om sosiale medier og innholdsproduksjon, noe vi gjerne vil bidra med, men det er enda viktigere å bygge opp kompetansen innad i virksomheten og tilføre gode verktøy for analyse og kvalitetsmåling.
 
Salg er et resultat av god markedsføring over tid. Vårt mantra er at volum skaper kvalitet. Daglig tilstedeværelse i sosiale medier vil styrke din bedrift såfremt kommunikasjonen er relevant for din målgruppe. Sammen med oss vil du kunne ekspandere bedriften, øke omsetningen og kapre markedsandeler.