RÅDGIVNING

Vi leverer ukompliserte løsninger som har stor innvirkning på salg og den totale omsetningen i din bedrift.

 
Gjennom flere år i næringslivet og som aktører i detaljhandel og ecommerce har vi opparbeidet oss solid erfaring i praktisk bruk av nettbutikker og markedsføringen som skal til for å nå ut til dine kunder. Vi analyserer oppmerksomhet og vet hvor dine kunder befinner seg og hvordan vi skal nå ut til dem.
 
Vi har et stort nettverk av kompetansepersoner i Norge og i utlandet som vi spiller på etter behov. Flere av våre kunder har sin virksomhet over hele verden og vi er vant til å navigere ut i fra nasjonale retningslinjer i de landene du har ditt nedslagsfelt.
 
Våre rådgivere vil kunne bistå med strategisk rådgivning og operativ mediehåndtering. Vi tilbyr medieovervåkning og medietrening. Økonomisk rådgivning, risikoanalyse og gjennomgang av forretningsmodeller.
 
 

Rekruttering – bistand til å finne rett digital ansatt

Dine ansatte er bedriftens viktigste ressurs. Dagens situasjon setter ekstra høye krav digitale kompetanse. For å finne den rette kandidaten for din virksomhet er det viktig at rekrutteringsprosessen tar høyde for dette.
 
Vi kan hjelpe med å definere konkrete behov og styrke rekrutteringsprosessen slik at vi kan kvalitetssikre kandidatens digitale kompetanse.
 
Vi kan bistå under beslutningsprosessen og være behjelpelig med coaching av den nyansatte.  
 
 

Styrearbeid og hjelp til å finne kandidater til ditt styre

Et godt styre er essensielt for god drift og strategisk ledelse av virksomheten. Vi vil gjerne bidra i prosessen med å finne de rette kandidatene til ditt styre. Vi vil også kunne bidra med råd om hvordan styresammensetningen bør være for å sikre forutsigbar økonomi og god ledelse.
 
Vi har i tillegg en rekke gode styrekandidater hvis du og din bedrift har behov for ytterligere kompetanse i styret. Våre rådgivere har omfattende nettverk og erfaring fra styrearbeid og vi vil være gode sparringspartner når du skal sette sammen et solid og handlekraftig styre.