KOMMUNIKASJON

Tillit og omdømme er helt avgjørende for at du skal lykkes med din bedrift. Tall og referanser betyr lite hvis kundene ikke har tillit til deg og din virksomhet.

 
Det er flere måter å bygge tillit på, men det tar ofte tid og er et arbeid som må gjøres daglig.
 
Vår jobb er å tilføre kunnskap og veilede deg om de rette metodene for å raskt kunne bygge den nødvendige tilliten slik at budskapet ditt når gjennom – til investorer, kunder, ansatte og aksjonærer. Vi har erfaringen og kunnskapen som skal til for at du kan lykkes med kommuniksajonsarbeidet.    
 
Vi er klare til å hjelpe deg gjennom alle steg i prosessen. Vi skriver kronikker, debattinnlegg og pressemeldinger. Vi er trent i klart språk og kan digital kommunikasjon. Våre rådgivere kan bistå som redaktør for dine kanaler i sosiale medier og videreutvikle innholdet slik at du får maksimal effekt. Vi kan delta i det daglige kommunikasjonsarbeidet, gjøre innsalg og bistå med myndighetskontakt. Digital Kompetanse AS kan bistå når du vil finne investorer og når du vil videreutvikle din virksomhet.
 
Vi er gode til å fange stemmen til en bedrift og tilpasse språket slik at det passer til din målgruppe. Våre rådgivere er oppdaterte og ser trender tidlig. Vi er gode samarbeidspartnere og vi gjør alltid så godt vi kan. Digital Kompetanse AS har et stort nettverk som spenner over de fleste samfunnslag.
 

I Digital Kompetanse har vi den kraften som skal til for å nå ut med riktig budskap til rett tid. Vi vil gjerne være din sparringspartner og gi kommunikasjonsfaglige råd.

Krisehåndtering

En krise kan ramme deg eller din bedrift. Alt fra terror til omdømmetap og datakriminalitet kan gjøre oss sårbare og rokke ved tilliten rundt din virksomhet. Et fellestrekk ved de fleste kriser er at de rammer som hardest når man minst venter det. Sosiale medier fører til at krisen kan eskalere fortere nå enn før. Derfor har vi en krisetelefon du kan ringe når som helst på døgnet. Vi hjelper deg med håndtering og proaktiv kommunikasjon. Vi bistår med risikovurderinger og medietrening av talspersoner. Noe av det viktigste vi kan gjøre for deg er å bistå under alle faser av krisen slik at du får hjelp og støtte til å komme styrket ut av situasjonen. Hos oss vil du få 24/7 bistand og vi kan sette opp et beredskapsrom som tar over og håndterer situasjonen.
 
Når hendelsen er over vil vi bidra med debriefing og analyser av hendelsen, samt at vi blir med på å utvikle en plan for videre omdømmebygging og strategisk kommunikasjon.
 
Krisetelefon: 930 940 65
 
Vi oppfordrer alle klienter til å ta kontakt umiddelbart når en krise inntreffer slik at vi kan iverksette skadelindrende tiltak og få kontroll over situasjonen så fort som mulig.