ANALYSE OG PROSJEKTLEDELSE

Vi bruker tall og egenutviklede analyseverktøy for å optimalisere kjøpsprosessen og forbedre brukeropplevelsen for dine kunder.

 
Vi analyserer dine kundegrupper for å finne ut hva de er interessert i og hvor de befinner seg i det digitale landskapet, hvilke plattformer de foretrekker og hva brukergruppene bruker tiden sin på. Våre analyser vil sammenstilles med dine egne data slik at vi sammen får tegnet opp et godt bilde av kundegrupper og brukermønstre. Dette vil så brukes som materiale for å utvikle rapporter som brukes til å forbedre kommunikasjon og markedsføring.  
 
Våre analyser vil alltid brukes for å få maksimal effekt av de digitale virkemidlene vi bruker for å skape trafikk og tilpasse kommunikasjonen slik at du vår god uttelling for dine markedsmidler.
 
Våre utviklere vil etter behov lage digitale løsninger og Power Apps som samler inn informasjon slik at du får et godt nok grunnlag til å ta de riktige avgjørelsene for din bedrift.