Trygghet i krise og på hjemmekontoret

I disse dager er samfunnet snudd på hodet, noe som gjør at hverdagen vår har endret seg. Mange har hjemmekontor, noe som er et godt bidrag til samfunnet. I lys av dette kan det hende det oppstår utfordringer knyttet til hjemmekontor.

 

Karen Marie Mikkelsen

Seniorrådgiver Sikkerhet og Risikoanalyse

På kontoret har de fleste en viss form for sikkerhet «i ryggmargen», men hva med hjemmekontoret? Heldigvis skrives det en del om IT-sikkerhet i disse tider. Les og følg med, men vær kritisk til kilden.

En ting som blir nevnt er å være kritisk til e-post du mottar. Selv om det tilsynelatende ser legitimt ut, så vær kritisk til å gi ut for eksempel personopplysninger. Ta gjerne en telefon til avsender av e-posten om du er i tvil. En god huskeregel kan være «er du i tvil, er du ikke i tvil».

Det er også lurt å tenke på om alt av det elektroniske utstyret du benytter er oppdatert på sikkerhet, som for eksempel nødvendige program oppdateringer eller antivirus program.

Kan det være en ide å sette opp ekstra sikkerhetstiltak for trygg pålogging fra hjemme-PC eller benytte seg av egen jobb-PC? Lag også gjerne en liste over hvem som kan kontaktes dersom det oppstår spørsmål knyttet til IT.

Nå er det meste av informasjon elektronisk, men dersom du må ha sensitiv informasjon i papirform på hjemmekontoret kan det være lurt å tenke over hvordan du kan håndterer dette slik at det ikke skal komme på avveie.

Vi kan alle bidra og hjelpe hverandre gjennom denne utfordrende tiden. I tillegg kan vi lære av den. Det viktigste vi kan gjøre er å følge de retningslinjer og oppfordringer som kommer fra myndighetene. Nå har det kommet mye informasjon og den har kommet ofte, derfor kan det være lurt å ha noen å drøfte med. Det kan gjøre det lettere å forstå informasjonen, men også gjøre at en får et bedre bilde av situasjonen.

Som bedrift er det viktig å stå sammen og hjelpe hverandre. I tillegg til at en er åpen, både internt og eksternt, om hvilke utfordringer som kan oppstå underveis. Ved å drøfte og ha en evaluering rundt utfordringene kan en være i forkant ved neste krise.

Det kan også være lurt å lage en beredskapsplan for bedriften for å håndtere en krise i fremtiden. Vi kan hjelpe deg med å sette opp en slik plan. Det kan for eksempel være lurt å tenkte på hva som bør gjøres dersom en krise rammer og dine medarbeidere er på reise. Ved at det er satt opp konkrete tiltak i forkant kan dette gjøre at både du og dine medarbeidere føler dere trygge og ivaretatt ved en eventuell krise. Noen tiltak kan for eksempel være informasjon om nødvendige telefonnumre og kontaktpersoner eller alternativ transport til hjemreisen.

Legg igjen en kommentar